Teamtraining

“Effectieve teamtraining, leren door te doen”

 • Verfrissend trainingsaanbod
 • Inzet van activiteiten waarbij teamleden leren door te doen
 • Stimulerende en uitdagende leeromgeving
 • Methodisch opgeleide adventure trainers
 • Centraal gelegen tussen Rotterdam, Den-Haag en Delft (of op locatie)

Leren door te doen
met outdoor activiteiten

Teamtraining, in het Engels met een spatie gespeld als team training, is een training voor je team. In de meeste gevallen is effectiever samenwerken het doel. Teamtrainingen vormen een essentieel onderdeel voor succesvolle teams binnen binnen organisaties.

Een teamtraining is er op gericht om elkaar beter te leren kennen, teamleden effectief te laten samenwerken en een gezamenlijk doel na te streven. Hoe creëer je teamspirit? Hoe zorgen jullie als team ervoor dat jullie van je werk houden?

 • Verfrissend trainingsaanbod
 • Inzet van activiteiten waarbij teamleden leren door te doen
 • Stimulerende en uitdagende leeromgeving
 • Methodisch opgeleide adventure trainers
 • Centraal gelegen tussen Rotterdam, Den-Haag en Delft (of op locatie)

Wat is een teamtraining?

Het doel van een teamtraining is om teamleden de nodige vaardigheden, attitude en motivatie bij te brengen die nodig zijn om effectief en met een positieve houding in teamverband samen te kunnen werken. Heb jij wel eens een team gezien die altijd perfect samen werken en waar werkelijk alles op rolletjes loopt? Door teamtrainingen kunnen teams beter met elkaar samenwerken. Het hogere doel hierbij is dat er als team op een betekenisvolle manier resultaten geboekt kunnen worden welke passen bij de doelen van de organisatie.

Teamtrainingen

‘De kracht van de eenvoud’ in combinatie met methodisch opgeleide adventure trainers en een breed scala aan werkvormen maakt dat 2SUR5 een verfrissing is binnen het gebruikelijke trainingsaanbod. Weet je niet zeker of het aanbod hieronder past bij jouw vraagstuk? We denken graag met je mee voor een gepast aanbod! Bekijk hieronder onze teamtrainingen. 

Teamtraining Feedback & Vertrouwen

Feedback & vertrouwen

Het geven van effectieve feedback is soms moeilijk vanwege angst voor negatieve reacties en de noodzaak van vertrouwen, maar het versterkt uiteindelijk communicatie en groei binnen een team.

Bekijk deze teamtraining

Teamtraining Verbinden door te doen

Verbinden door te doen

Samen doen versterkt relaties door gedeelde ervaringen en gemeenschappelijke doelen. Ons team gebruikt effectieve werkvormen voor verbondenheid en prestatieverbetering.

Bekijk deze teamtraining

Full Value Teamtraining

Full Value Training

Full Value benadrukt begrip en waardering binnen de organisatie, waarbij waardevolle afspraken het volledige potentieel ontsluiten en een teambrede missiegedrevenheid bevorderen

Bekijk deze teamtraining

Nog niet helemaal wat je zoekt? We komen graag met je in contact en dan maken we een team training op maat voor jouw team!

onze teamtrainingen verzorgen
we in samenwerking met

Onze werkwijze

Onze teamtrainingen sluiten aan bij jouw team. We richten ons dus op datgene wat voor jullie team nodig is. We behandelen verschillende onderwerpen op een manier die bij jullie past.

Individuele aandacht tijdens onze teamtrainingen

Individueel aandacht geven

Verantwoordelijkheid geven

Verantwoordelijkheid geven

Verbinden tijdens onze teamtrainingen

Verbinden

Structuur bieden

Structuur bieden

We stimuleren de deelnemers tijdens een teamtraining

Stimuleren

Ook reflecteren is een onderdeel van onze teamtraining

Reflecteren

Leren door te doen

We streven ernaar om een stimulerende en uitdagende leeromgeving te creëren, waarbij onze activiteiten dienen als middel om te leren door te doen. We zijn ervan overtuigd dat iedereen in staat is om zijn eigen drijfveren en mogelijkheden te ontdekken en te ontwikkelen.

Onze programma’s zijn gebaseerd op drie kernprincipes:

 • Waardevolle afspraken – voor sociale veiligheid en acceptatie.
 • Kies je eigen uitdaging – jouw keuze, jouw avontuur!
 • De ervaringsleer-cirkel – omdat elke ervaring een leermoment is.

We geloven dat het toepassen van deze kernprincipes ons zal helpen ons doel te bereiken.

Het belang van een teamtraining

Een goed functionerend team is meer dan alleen een groep individuen die samenwerken. Het gaat om het creëren van een sterke verbinding tussen teamleden, waarbij ieder lid zijn of haar eigenaarschap neemt in het bereiken van gedeelde doelen.

Tijdens dit soort trainingen wordt het bewustzijn en de kennis van medewerkers vergroot over hun eigen gedrag en het gedrag van collega’s. Door een stukje theorie en bewustwording worden vaak nieuwe gedragspatronen zichtbaar.

Naast gedrag is de teamtraining erop gericht hoe medewerkers elkaar beter kunnen aanvullen en gebruik kunnen maken van elkaars talenten en kernkwaliteit. Hoe kunnen teamrollen elkaar aanvullen? Welke rollen zijn in het team sterk aanwezig , welke minder en welke helemaal niet. Er worden door de trainer praktische handvaten en instrumenten aangereikt over hoe men zijn of haar gedragsstijl kan veranderen om zo samen meer te kunnen bereiken.

Gezamenlijk doel

Het definiëren van een gezamenlijk doel is de eerste stap naar een succesvol team. Een teamtraining helpt teamleden om dit doel helder te krijgen en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Door samen te werken aan dit doel, leren teamleden elkaars sterke punten en kernkwaliteiten kennen. Dit bevordert niet alleen de onderlinge samenwerking, maar ook het vertrouwen binnen het team.

Communicatie en feedback

Een van de essentiële aspecten van effectieve teams is communicatie. Maak feedback geven en ontvangen weer gewoon. Openheid is belangrijk. Maak het waardevol voor elkaar om samen te kunnen groeien. Een teamtraining biedt de gelegenheid om communicatiestijlen en -patronen te verkennen en te verbeteren. Ze leren teamleden hoe ze op een constructieve manier feedback kunnen geven en ontvangen, wat essentieel is voor de groei van individuen en het team als geheel.

Trainers & coaches

Ervaring van trainers speelt een grote rol in het succes van een teamtraining. Ervaren trainers kunnen verschillende technieken en methoden toepassen om teamleden te helpen hun vaardigheden te ontwikkelen en effectiever samen te werken. Door hun frisse blik en diepgaande kennis van teamdynamiek kunnen ze nieuwe inzichten bieden en teamleden begeleiden naar een optimale samenwerking.

Praktijkgerichte benadering

Een goede teamtraining combineert theoretische kennis met praktische toepassing. Trainers gebruiken vaak rollenspelen, workshops en andere interactieve methoden om teamleden te laten oefenen met nieuwe vaardigheden en gedragsstijlen. Dit zorgt voor een directe toepassing op de werkvloer en stimuleert een cultuur van continu leren en verbeteren.

Modellen en methodes voor teamtrainingen

Teamtraining kan worden versterkt door gebruik te maken van verschillende modellen en benaderingen die specifiek zijn ontwikkeld om de teamdynamiek te begrijpen en te verbeteren. Enkele van deze modellen zijn onder meer het DISC-model, het Belbin-teamrolmodel en andere methoden zoals de Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) en de Team Performance Curve. Laten we elk van deze modellen kort bespreken:

DISC-model

Het DISC-model classificeert persoonlijkheidskenmerken in vier hoofdcategorieën: Dominant, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus. Door teamleden te helpen hun eigen DISC-profielen te begrijpen en die van anderen in het team, kan effectiever worden samengewerkt. De DISC methode is een uiterst succesvol en begrijpelijk model wat mensen helpt om zicht te krijgen in het voorkeursgedrag van jezelf en dat van de ander. Teamtraining gebaseerd op het DISC-model richt zich op het verbeteren van communicatie, conflicthantering en samenwerking door inzicht te geven in individuele gedragsstijlen.

Belbin-teamrolmodel

Het Belbin-teamrolmodel identificeert negen teamrollen die essentieel zijn voor een goed functionerend team, zoals de Plant, de Monitor-Evaluator, de Voorzitter en de Teamwerker. Door teamleden bewust te maken van hun eigen voorkeursrollen en die van anderen, kunnen teams complementaire samenwerkingsrelaties opbouwen. Teamtraining gebaseerd op het Belbin-model richt zich op het optimaliseren van teamrollen, het verbeteren van teamcommunicatie en het versterken van de algehele teamprestaties.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

De MBTI is een persoonlijkheidsbeoordeling die individuen classificeert op basis van vier dimensies: Extraversie versus Introversie, Waarneming versus Intuïtie, Denken versus Voelen, en Oordelen versus Waarnemen. Door het begrijpen van MBTI-types kunnen teamleden beter inzicht krijgen in hun eigen gedragsvoorkeuren en die van anderen. Met het MBTI model verbeter je voornamelijk de communicatie, besluitvorming en conflicthantering binnen het team.

Team Performance Curve

De Team Performance Curve beschrijft de verschillende fasen die een team doorgaat bij het bereiken van optimale prestaties, zoals vorming, storming, norming en performing. Teamtraining gebaseerd op dit model richt zich op het begrijpen van de dynamiek van teamontwikkeling en het aanbieden van tools en strategieën om teamleden te helpen door elke fase te navigeren en effectiever samen te werken.

Door tijdens een teamtraining gebruik te maken van deze modellen en methoden kunnen teams hun samenwerkingsvaardigheden verbeteren, conflicten effectiever oplossen en uiteindelijk betere resultaten behalen. Er kan één model ingezet worden, maar het combineren van verschillende modellen is ook mogelijk. Het is belangrijk om te benadrukken dat het kiezen van de juiste teamtraining methode afhangt van het niveau, de specifieke behoeften en de doelstellingen van het team en de organisatie.
Bedrijfsuitje strand - Beach Experience

Vijf valkuilen binnen teams

De piramide van Lencioni is al bijna 20 jaar lang een veelgebruikt model als het gaat om samenwerking in teams. In het boek dat Patrick Lencioni hierover schreef vertelt hij over de vijf valkuilen. Maar als je de piramide goed gebruikt, helpt het juist om de samenwerking in jouw team te verbeteren.

De piramide van Lencioni bestaat uit vijf lagen. Bij het verbeteren van de samenwerking start je altijd bij de onderste laag. Pas als deze voldoende stevig is, kun je aan de volgende laag beginnen. Voor een succesvol team is het belangrijk dat alle lagen goed in elkaar zitten.

Van onder naar boven zijn de vijf verschillende lagen als volgt:

 • Vertrouwen
 • Conflicten
 • Betrokkenheid
 • Verantwoordelijkheid
 • Focus op resultaten

Stap 1: Vertrouwen

Het eerste waar je als team aan moet werken volgens Lencioni is vertrouwen. Elkaar goed leren kennen, elkaar durven aanspreken, feedback geven en ontvangen en je open en kwetsbaar op stellen. Het is hierbij belangrijk dat frustraties naar elkaar worden uitgesproken en dat teamleden het aangeven als het goed gaat, maar het ook openlijk toegeven als ze fouten maken. Feedback geven en ontvangen moet normaal zijn. Vertrouwen opbouwen is één van de lastigste dingen om te realiseren. Het is een uitdaging waar je de tijd voor moet nemen.

Stap 2: Productieve conflicten

Conflicten in teams komen regelmatig voor. Dit is op zich niet erg, conflicten zorgen voor een sterkere band, mits ze worden uitgesproken. Veel teams gaan stevige discussies uit de weg. Teams die conflicten aangaan vergaderen levendig en actief. Ze gaan op zoek naar een echte oplossing voor het probleem.

Stap 3: Betrokkenheid

De derde laag van de piramide van Lencioni gaat over betrokkenheid. Weet iedereen wat jullie doelen zijn? En kan iedereen zich in die doelen vinden? Als je je identificeert met een doel, ben je ook eerder geneigd hier je best voor te doen. Je bent dan meer betrokken bij het tea

Stap 4: Verantwoordelijkheden

Na betrokkenheid komt verantwoordelijkheid. Betrokken zijn is één ding, maar voelen teamleden zich ook verantwoordelijk voor het behalen van die doelen? Het kan hierbij helpen doelen meetbaar te maken in de vorm van KPI’s (Key Performance Indicators). Dit maakt het makkelijker om ieders bijdrage aan de doelen zichtbaar te maken. Dit vergroot zowel de betrokkenheid als de verantwoordelijkheid, teamleden kunnen elkaar hierop aanspreken.

Stap 5: Focus op resultaten

De bovenste laag van de piramide van Lencioni bestaat uit resultaten. Volgens Lencioni zijn mensen van nature geneigd zichzelf op de eerste plaats te zetten. Maar in een sterk team is iedereen gefocust op het bereiken van gezamenlijke doelen. Gericht op de lange termijn, waarbij successen worden gevierd en waarbij ieder teamlid zich niet laten afleiden van de weg hiernaartoe.

Aan de slag met teamtraining

Onze team trainingen zijn van onschatbare waarde als het gaat om het ontwikkelen van sterke en effectieve teams binnen organisaties. Een korte teambuilding workshop volgen kan een mooie tussenstap zijn. Het is een laagdrempelige en leuke manier om e.e.a. bij de deelnemers onder de aandacht te brengen. Of kies bijvoorbeeld voor teamcoaching. Door te focussen op gezamenlijke doelen, communicatie, samenwerking, en het bieden van praktische ervaring, kunnen teamtrainingen een positieve impact hebben op de prestaties, de sfeer en de resultaten van een team.

Met de juiste begeleiders en een doelgerichte aanpak kunnen teams hun eigen kracht ontdekken, veranderen en creëren voor betere bedrijfsresultaten en een gezonde werkomgeving.

Ook een team training volgen met jouw team? In de praktijk aan de slag, beweging tot stand brengen, leiderschap verbeteren, communiceren, nieuwe inzichten opdoen, rollen helder krijgen, feedback geven, eigenaarschap vergroten, verbinding maken of gewoon betere resultaten boeken. Niets is vanzelfsprekend en wij luisteren graag naar jouw behoeften. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!