Bij het organiseren van een evenement is het belangrijk na te denken over de risico’s die je loopt als organisator. Wat als een belangrijk onderdeel van je evenement door overmacht niet gerealiseerd kan worden? Of als licht- en/of geluidsmateriaal beschadigd raakt? In het uiterste geval kan het zijn dan het evenement niet plaats kan vinden. Met een evenementenverzekering kan je jouw event verzekeren tegen al deze risico’s. Je kan onder andere de volgende dingen laten verzekeren:

Organisatiebureau Evenman Bedrijfsevents / Buitenplaats Vlaardingen is aangesloten bij I.D.E.A. Wij kunnen onze klanten via IDEA een speciale evenementen verzekering aanbieden. Voorbeelden van soorten evenementen die kunnen worden verzekert:

 • Bedrijfsfeest / -uitje
 • Bruiloft
 • Beurs
 • Congres
 • Festival
 • Sportdag / -toernooi

Meer informatie en een premie berekening kan je terugvinden op de website van onze verzekeringspartner No-Risk.

We gaan verder in op de mogelijke dekkingen van de evenementenverzekering. Wij zijn geen verzekeringspecialist en er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze pagina. De informatie op deze pagina is puur informatief en voor verdere details verwijzen we je graag naar No-Risk.

KlapNoRisk Logo DEF Klap NoRisk Diap 0

Mogelijke dekkingen evenementenverzekering

Annulering

Deze rubriek geeft dekking voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of nog verschuldigd zijn. De dekking is van kracht als het evenement buiten de wil van de verzekerde om moet worden onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast. Er is op deze dekking geen eigen risico van toepassing. Annulering door non-appearance en slecht weer moeten apart worden verzekerd.

Extreem weer

Een buitenevenement organiseren in Nederland is niet zonder risico’s. De weersomstandigheden kunnen zo slecht zijn dat een evenement moet worden afgelast, uitgesteld, onderbroken of voortijdig moet worden beëindigd. Dit zijn kortstondige weerscondities die gepaard gaan met stortregens en/of zware stormen.

Je kan ervoor kiezen deze dekking toe te voegen aan de onkosten/annuleringsverzekering. Je moet extreem weer-dekking ten minste 14 dagen voordat het evenement begint aanvragen. Deze dekking kan alleen worden afgesloten voor evenementen die in Nederland plaatsvinden.

Ongevallen

Met de rubriek ongevallen verzeker je een uitkering in geval van blijvende invaliditeit of overlijden ten gevolge van een ongeval. Deze dekking geldt voor de hele organisatie, dus zowel medewerkers als vrijwilligers van het evenement.

Tijdens de op- en afbouw, maar ook gedurende het evenement kan één van de vrijwilligers of medewerkers altijd iets overkomen.

Met deze dekking zorg je ervoor dat de betrokkene of nabestaanden een tegemoetkoming krijgen in de kosten die een ongeval met zich meebrengt.

Aansprakelijkheid

Je kan als evenementenorganisator aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en voor schade aan eigendommen van personen. Met deze verzekering dek je je organisatie in tegen de financiële gevolgen die dit soort claims met zich meebrengen.

Hiermee verzeker je op secundaire basis – aanvullend op een bestaande bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering – aansprakelijkheid voor schade die bij activiteiten in het kader van het evenement is veroorzaakt aan derden.

Het evenementenbureau en de opdrachtgever hebben allebei een eigen reguliere aansprakelijkheidsverzekering (AV). Deze reguliere AV is gericht op de specifieke werkzaamheden van het bedrijf. Bijvoorbeeld; een evenementenbureau organiseert een bedrijfsfeest voor Bol.com.

 • evenementenbureau heeft een AV voor het organiseren van evenementen.
 • Bol.com heeft een AV voor het online verkopen van spullen.

De reguliere AV van de opdrachtgever biedt bijvoorbeeld bij schade aan materiaal geen dekking, omdat de opdrachtgever daar niet de juiste AV voor heeft. Het evenementenbureau heeft wél een AV die dekking biedt tijdens een evenement, maar die geldt alleen als iemand van het bureau zelf schade aanricht. Deze verzekering biedt geen dekking voor deelnemers die schade aan materiaal aanrichten tijdens het evenement.

Het kan zijn dat er dus schade wordt gemaakt door deelnemers aan materiaal van derden. Bijvoorbeeld een glas water over een mengpaneel. De gasten vallen onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Voor dergelijke risico’s kan een materiaaldekking worden afgesloten.

Materiaal dekking binnen de evenementenverzekering

Materiaal

Alle zaken die jouw eigendom zijn, die zijn gehuurd of waarvoor je tijdens het evenement verantwoordelijk bent, verzeker je tegen verlies of beschadiging – ongeacht de oorzaak. De dekking is van kracht tijdens transport, verblijf en gebruik.

Zowel gehuurd als eigen materiaal is gedekt. Je bent verzekerd als materiaal beschadigd raakt of gestolen wordt op de evenementenlocatie, of tijdens vervoer van en naar de locatie. Je bent niet verzekerd als de schade het gevolg is van normale slijtage; maar alle andere oorzaken zijn gedekt. Diefstal is alleen gedekt als er geweld bij gepleegd is, of als er is ingebroken.

Gemotoriseerde voer- en vaartuigen zijn uitgesloten van dekking.

Wie is er verantwoordelijk voor ingehuurd materiaal

In de voorwaarden van de verhurende partij staat meestal dat de huurder verantwoordelijk is voor het verzekeren
van de materialen. Sommige verhuurders, bijvoorbeeld voor tenten bieden nog wel een dekking voor brand en storm maar alle overige risico’s niet. Dit is een groot risico voor de huurder, verhuurder geven namelijk meestal alleen de huurwaarde door, maar niet de vervangingswaarde. Als vuistregel kan je rekenen met huurwaarde 1/10 van de vervangingswaarde. Deze moet je dus opvragen bij het huren van materiaal.

Dit risico ligt bij het de huurder, tenzij er een materiaaldekking wordt afgesloten door de huurder.

Schadevoorbeeld

 • Je huurt tenten en geluidsapparaluur in voor een evenement.
 • Leverancier van geluidsapparatuur geeft huurwaarde door: In hun voorwaarden staat dat de huurder verantwoordelijk s voor schade.
 • Leverancier van tenten geeft ook huurwaarde door. In hun voorwaarden staat dat verhuurder een brand- en stormdekking heeft, maar dat de huurder voor overige risico’s aansprakelijk is.
 • Er ontstaat een grote schade als gevolg van extreem weer.
 • Je moet als huurder in ieder geval de schade aan de geluidsapparatuur betalen.

Non-appearance

Non-appearance dekking kan worden toegevoegd aan een onkosten/annuleringsverzekering. Je verzekert met deze dekking personen die zo belangrijk zijn dat het evenement zonder hen niet doorgaat (bijvoorbeeld grote artiesten). Als een evenement moet worden geannuleerd omdat de verzekerde persoon/personen niet aanwezig kunnen zijn door bijvoorbeeld ernstige ziekte, arbeidsongeschiktheid of overlijden, dan is de schade gedekt. De verzekerde personen moeten gezond zijn op het moment dat de verzekering afgesloten wordt.

Terrorisme

Na de terroristische aanslagen in New York hebben verzekeraars samen met de overheid de NHT opgericht. De NHT is een verzekeringspool die schade door een terroristische aanslag tot een bedrag van €1 miljard per jaar vergoedt.

De aanvullende terrorisme-dekking zorgt ervoor dat je 100% dekking hebt zonder wachttijd. De dekking geldt ook voor evenementen in het buitenland!

0 reacties