Bedrijfsuitjes zijn een populaire manier om hun werknemers te belonen, teambuilding te bevorderen en de werksfeer te verbeteren. Bij het organiseren van bedrijfsuitjes rijst echter vaak de vraag: wat zijn de aansprakelijkheden van een werkgever als het gaat om de veiligheid en het welzijn van de werknemers tijdens bedrijfsuitjes?

Ondanks dat een bedrijfsuitje vaak plaatsvindt op een locatie buiten het bedrijf en soms ook buiten reguliere werktijden, kan de werkgever toch verantwoordelijk zijn voor de schade die een medewerker lijdt tijdens een bedrijfsuitje. De werkgever heeft namelijk de verplichting om zich als goed werkgever te gedragen. Daarom kun je als werkgever het beste proberen te voorkomen dat er schade ontstaat. Wees in ieder geval duidelijk over de regels tijdens een bedrijfsuitje of een borrel. Het kan ook handig zijn om een of meerdere collega’s toezicht te laten houden. Zij kunnen dan zorgen dat de regels opgevolgd worden of andere aanspreken.

Vele factoren kunnen een rol spelen bij het bepalen van de aansprakelijkheid, maar over het algemeen zijn de volgende aspecten van belang:

 • Is de medewerker verplicht om deel te nemen aan het bedrijfsuitje?
 • Heeft de werkgever het bedrijfsuitje zelf georganiseerd of is er een professionele partij ingeschakeld?
 • Is het bedrijfsuitje werkgerelateerd of staat het helemaal los van het werk?
 • Hoeveel zeggenschap heeft de werkgever over de activiteiten en workshops?
 • Is er sprake van ‘goed werkgeverschap’? Simpel gezegd; hoe meer risico, hoe ‘slechter’ het werkgeverschap.
 • Zijn de risico’s van het bedrijfsuitje van te voren goed in kaart gebracht?
 • Is er een evenementenverzekering afgesloten voor ongevallen en/of aansprakelijkheid?

Een paar voorbeelden waarbij een werkgever niet aan de zorgplicht heeft voldaan:

 • Het bedrijfsuitje omvatte een risicovolle activiteit en er zijn geen beschermingsmiddelen uitgedeeld
 • Er zijn geen goede instructies gegeven bij het ondernemen van de activiteiten
 • De werkgever heeft geen ongevallen verzekering voor de werknemers afgesloten

Van belang kan ook zijn of de werkgever het uitje heeft georganiseerd, of dat hij een evenementenbureau heeft ingeschakeld en die volkomen vrij heeft gelaten. Hoe meer zeggenschap de werkgever had over het uitje, des te sneller zal hij aansprakelijk zijn.

Onderstaand vindt je een overzicht van de belangrijkste aspecten van de aansprakelijkheid van werkgevers tijdens bedrijfsuitjes:

 1. Verzekering: Een van de eerste stappen die een werkgever moet overwegen, is het afsluiten van een passende verzekering die de aansprakelijkheid dekt in geval van ongevallen of schade tijdens het bedrijfsuitje. Een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven kan essentieel zijn om financiële risico’s te beperken en gemoedsrust te bieden. Als partner van IDEA kunt u via No-risk een eigen evenementenverzekering afsluiten.
 2. Zorgplicht: Werkgevers hebben een zorgplicht ten opzichte van hun werknemers, zelfs tijdens bedrijfsuitjes. Dit houdt in dat de werkgever redelijke maatregelen moet nemen om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Dit omvat het identificeren en minimaliseren van risico’s, het selecteren van betrouwbare leveranciers en het verstrekken van duidelijke instructies en gedragsregels aan de deelnemers.
 3. Vrijwilligheid en toestemming: De deelname aan bedrijfsuitjes moet vrijwillig zijn. Werknemers mogen niet onder druk worden gezet om deel te nemen aan activiteiten waar ze zich ongemakkelijk bij voelen. Bovendien kan het belangrijk zijn dat deelnemers expliciet toestemming geven voor bepaalde activiteiten, vooral als ze potentieel risicovol zijn.
 4. Professionele begeleiding: Afhankelijk van de aard van het bedrijfsuitje kan het verstandig zijn om professionele begeleiding in te schakelen. Denk hierbij aan gekwalificeerde instructeurs bij avontuurlijke activiteiten of experts op het gebied van teambuilding. Het inschakelen van professionals vergroot niet alleen de veiligheid, maar kan ook bijdragen aan een betere organisatie en ervaring voor alle deelnemers.

Bij het organiseren van bedrijfsuitjes dragen werkgevers de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het welzijn van hun werknemers. Het afsluiten van een geschikte verzekering, het naleven van de zorgplicht, het waarborgen van vrijwillige deelname en het overwegen van professionele begeleiding zijn essentiële stappen om mogelijke aansprakelijkheid te beperken. Het is echter belangrijk om op te merken dat de aansprakelijkheid in juridische zin afhangt van verschillende factoren en de wetgeving.

Disclaimer: Dit artikel is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is gebaseerd op de kennis en informatie die beschikbaar is op het moment van schrijven. Houd er rekening mee dat wetten en voorschriften kunnen veranderen, en het is altijd verstandig om actuele informatie of professioneel advies in te winnen.

0 reacties